Vergoeding/verwijzing

Vaak zijn het de ouders of de leerkracht die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar soms is het de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts of de kinderrevalidatiearts die ouders aangeven om met hun kind naar een kinderfysiotherapeut te gaan.

Ook zonder verwijsbriefje kunt u bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut worden de eerste 18 behandelingen geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Voor de basisverzekering geldt voor kinderen GEEN eigen risico.
Alleen met CZ/OHRA/NN heb ik vanaf 1-1-2019 geen contract. U heeft daardoor een eigen bijdrage, afhankelijk van uw basispolis. CZ hanteert een beperkt instroom-beleid voor nieuwe contracten. Voor 2020 zal ik het opnieuw aan te vragen.
Met alle andere verzekeringen heb ik contracten afgesloten