Peuter

Peuters kunnen angstig zijn in hun bewegen. Ze vinden klimmen en klauteren misschien griezelig.

Soms is het hun grof motorische onhandigheid die maakt dat zij letterlijk minder stevig in hun schoenen staan. Ook kan het zijn dat een kind figuurlijk ‘niet stevig in de schoenen staat’, en daardoor bewegingsangst ontwikkelt.
Er zijn ook peuters die niet te stoppen zijn in hun dagelijks bewegen en juist zo druk zijn dat zij overal vanaf vallen en struikelen over niets.

Middels een motorisch onderzoek wordt gekeken waar de kern van het probleem zit. Door samen te spelen wordt de motoriek gestimuleerd en krijgt het kind meer vaardigheden aangeleerd waardoor bewegen makkelijker en leuker wordt. De psychomotoriek en sensomotoriek worden gestimuleerd door veel ervaring op te doen in verschillende spelsituaties.

Veel voorkomende klachten bij deze leeftijdsgroep zijn:

  • Grof motorische problemen zoals veel vallen
  • Neurologische aandoeningen
  • Bewegingsangst
  • Houterig bewegen
  • Hypermobiliteit
  • Moeite met leren fietsen
  • Afwijkend looppatroon/afwijkend voetenstand
  • Platvoeten
Wanneer bewegen niet helemaal vanzelf gaat