Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van 3 jaar na de reguliere opleiding fysiotherapie. Omdat kinderen wel kleine mensen zijn, maar geen kleine volwassenen!

Kinderen spelen en ontwikkelen zich bijna allemaal automatisch tot sterke volwassenen. Deze ontwikkeling gaat eigenlijk ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt het toch af van het gebruikelijke. Sommige kinderen lopen daar zelf tegen aan, soms zijn het de ouders, leerkracht, huisarts of het consultatiebureau die het opvalt. De kinderen hebben dan meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid te leren. Of zij moeten leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

De motoriek maar ook de cognitieve mogelijkheden van kinderen zijn voortdurend aan het veranderen door groei en ontwikkeling. Daardoor vraagt behandeling van kinderen een specifieke benadering, aangepast aan de eigen ontwikkeling van ieder kind. Waar nodig wordt overlegd met bijvoorbeeld de huisarts, specialist, consultatiebureau arts, logopedist, podotherapeut, leerkracht, of orthopedagoog.

Heeft u vragen over de motorische ontwikkeling van uw kind?

Wilt u speltips om de motoriek te stimuleren?                                                 

Wilt uw handvaten om het fietsen bij uw kind te motiveren/verbeteren?

U hoeft van tevoren geen afspraak te maken! Loop gewoon binnen.

Ik bekijk het kind en beoordeel of het gebaat is bij meer hulp of dat u met een aantal tips geholpen bent. Het gaat om kinderen van 0-16 jaar waarbij er (nog) geen reden is om te verwijzen, maar waarbij wel vragen zijn op gebied van kinderfysiotherapie.

Mocht er in overleg besloten worden tot nader onderzoek en/of behandeling dan worden deze verdere kosten volledig vergoed door uw zorgverzekering.

Vrij inloopspreekuur fysiotherapie

Woensdag (Korte Dreef):
12.00u – 13.00u
Geen inloopspreekuur op woensdag 8 mei

Neem contact op

Contact Info

Korte Dreef 9-C 3972 EB

Driebergen – Rijsenburg
Souterain: Kinderfysiohuis Laura Prause

06-41482569

Openingstijden

M – V: 8u - 18u

w

Contact informatie

Copyright 2020 Het Kinderfysiohuis - Design 2020 Rayit